Pumpamine

Pumba valimisel on oluline silmas pidada töödeldava partii suurust ning selle soovitavat töötlemiskiirust. Samuti tuleks arvestada, kui suur on vahemaa ning kalle mahla praeguse asukoha ning asukoha vahel, kuhu soovitakse mahl pumbata. Mida pikem on vahemaa ning mida kõrgemale soovitakse mahl pumbata, seda aeglasem on mahla vool. Pumpade keskmine tootlikkus on arvutatud ideaalsete tingimuste korral, mille puhul on vahemaa lühike  ning kalle minimaalne.

Pakume oma valikus nii mahla- kui ka purustatud massile mõeldud pumpasid. Mahlapumbad on mõeldud mahla pumpamiseks kogumisvannist mahutitesse, kus toimub mahla edasine töötlemine, või erinevate töötlemisetappide vahel. Vorani mahlapumbad on saadaval eraldiseisva pumbana või mahla kogumisvanni sisseehitatuna. Purustatud massi transportimiseks on sobilikud kruvi- või impellerpumbad.