Temperatuuri kontrollimine


Seadmed temperatuuri kontrollimiseks ning reguleerimiseks mahutites. Automaatne jahutus-soojendusseade ehk temperatuurikontroll aitab tagada paakides või teistes vedelike hoiusüsteemides soovitud vedeliku temperatuuri, seda hoida ning reguleerida. Seadet kasutatakse näiteks veinitehastes kontrollimaks käärimisprotsessi temperatuuri. Masin on välja töötatud spetsiaalselt detsentraliseeritud kasutamiseks.  

Jahutus-soojendusseadme ülesseadmiseks on vaja ühendada veevärgi vesi, seejärel ühendada veevool mahutiga ning ühendada masin elektrivõrku ja lülitada sisse. Seejärel täidab seade süsteemi veega ning laseb sellest õhu välja. Süsteem näitab vedeliku hetketemparatuuri ning samuti on võimalik valida soovitud temperatuur.